Historia 7 – 21.12.2020

Temat: Powstanie styczniowe.

 

Temat ze strony 100.

 1. Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848
 • Praca organiczna – postrzegała naród jako jeden organizm, celem był rozwój gospodarczy,  sprzeciwiała się kolejnym powstaniom.
 • Karol Marcinkowski – lekarz, założył spółkę Bazar,
 • Hipolit Cegielski – założyciel fabryki maszyn,
 • Dezydery Chłapowski – upowszechniał nowoczesny sposób uprawy ziemi.
 1. Zabór austriacki – Galicja  – po Wiośnie Ludów 1848
 • Namiestnikiem Polak – Agenor Gołuchowski, zapoczątkował  polonizację urzędów, powstały polskie ośrodki kulturalne w Lwowie i Krakowie.
 • Polacy lojalni wobec cesarza

 

 1. Zabór rosyjski. Odwilż posewastopolska

Po przegranej wojnie krymskiej car postanowił  złagodził  represje wobec Polaków (zniesiono stan wojenny, emigranci mogli wrócić do kraju).

 1. Dwa stronnictwa:  Czerwoni i Biali
 • Czerwoni -chcieli doprowadzić do szybkiego wybuchu powstania, domagali się uwłaszczenia chłopów
 • Bili – należeli ziemianie i bogate mieszczaństwo. Uważali, że na razie nie należy organizować nowego powstania.  Zwolennicy pracy organicznej.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory