Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie  się :

  • ludność jakiego koloru skóry Amerykę,
  • jak wygląda sytuacja rdzennych mieszkańców Ameryki.

Temat: Ludność Ameryki

Proszę zapoznać się z tematem  s. 122   i przepisać notatkę.

1.Amerykę zamieszkuje ludność:

a)biała,

b)żółta (Indianie, Azjaci)

c)czarna (Murzyni),

d)Metysi (mieszanka Indianina z białym)

e)Mulaci (Murzyn i biały)

f)Zambosi (mieszanka Indianina i Murzyna)

2.Wielkie migracje.

3.Ludność Ameryki wynosi  dziś około 1 miliarda.

4.Sytuacja rdzennej ludności Ameryki:

a)Europejczycy niszczyli ludność rdzenną.

b)W wieku XIX i XX w. w Ameryce Północnej Indian zamknięto w rezerwatach.

c)W ostatnich latach zaczęto asymilować Indian ze społeczeństwem.

d)Zasiłki dla Indian.

e)Problemy z alkoholizmem, bezrobociem.

5. Przyczyny zanikania kultur pierwotnych

a)Wyniszczenie ludności rdzennej w czasie kolonizacji.

b)Wypieranie Indian z tradycyjnie zajmowanych terenów.

c)Rozpowszechnienie się kultury europejskiej związanej z chrześcijaństwem.

d)Produkcja przemysłowa.

e)Pojawienie się nowych umiejętności, czytania i pisania.

 

Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń

Na podstawie tekstu ze strony  122 i 123  opisz wielkie migracje.

Oraz zadanie 1, 3, 3 strona 57 – zeszyt ćwiczeń

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory