Język niemiecki

Celem naszych zajęć dziś jest poznanie i określanie czasu/ pór dnia. Poznacie czasowniki zwrotne, zasadę stosowania tych czasowników w zdaniach oraz nawiązując do poprzednich lekcji utrwalać będziemy opisywanie czynności dnia codziennego.
Temat: Magst du Montage? /Lubisz poniedziałki?/
Cele lekcji:

  • znasz i stosujesz nazwy pór dnia,
  • wiesz jak się odmienia i stosuje w zdaniu czasowniki zwrotne, podasz przykłady takich czasowników,
  • stosujesz struktury leksykalne, służących do opisywania czynności dnia codziennego,

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (zdań zapisanych w nawiasach nie wpisujemy w notatce):
NOTATKA
1. Pory dnia (na podstawie informacji w podręczniku zapisz w zeszycie wszystkie wymienione pory dnia, zaznacz które formy używamy, gdy mówimy o czynności jednorazowej, a które gdy mówimy
o czynnościach powtarzających się).
2. Czasowniki zwrotne:
sich interessieren, sich freuen, sich amüsieren, sich waschen,  sich duschen, sich kämmen,
sich langweilen, sich setzen, sich beeilen, sich erkälten, sich erholen, sich fühlen
odmiana :

ich interessiere mich              wir interessieren uns

du interessierst dich               ihr interessierst euch

er/ sie/ es interessiert sich    sie/Sie interessieren sich

stosowanie w zdaniu:
1. Czuje się dobrze. – Ich fühle mich gut/ wohl.

3. Ćwiczenia utrwalające : proszę obejrzeć dwie pierwsze minuty nagrania umieszczonego pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=FD0P37q2aUw
3. 1. Teraz przejdziemy do ćwiczeń odmiany i stosowania czasowników zwrotnych, proszę po kolei będziemy odmieniać wskazany przez mnie czasownik : …., ……
3. 2. Druga częścią ćwiczeń jest budowa zdań, pamiętamy o miejscu zaimka zwrotnego :
a) My cieszymy się – Wir freuen uns.
b) On bawi się – Er amüsiert sich.
c) Ty bierzesz prysznic – ………………………….
d) Wy śpieszycie się. – …………………………..
4. Praca domowa:
Powtórz słownictwo z zakresu opisywania czynności dnia codziennego. Utrwal odmianę czasowników zwrotnych.
KONIEC NOTATKI

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory