Historia 4, 20.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 3,  dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:

Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 3

A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.

 

KARTA PRACY

Zadanie I. Dopisz datę do wydarzeń

 1. a) potop szwedzki ……………
 2. b) odsiecz Wiednia………….
 3. c) Konstytucja 3 maja ………………….
 4. d) powstanie kościuszkowskie…………
 5. e) III rozbiór Polski…………….
 6. f) powstanie hymnu polskiego…………………………
 7. g) powstanie styczniowe…………………………

Zadanie II . Dopasuj  postaci do opisów

Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko,  Romuald Traugutt,  Maria Skłodowska-Curie, Jan  Zamoyski , Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski

 

 1. Kanclerz i hetman na dworze króla Stefana Batorego, założył Zamość……………….
 2. Król Polski, dowodził wojskami polskimi w czasie odsieczy Wiednia……………………
 3. Dowodził wojną podjazdową w czasie potopu szwedzkiego……………..
 4. Autor hymnu polskiego…………………
 5. Przywódca powstania z 1794 r. ………………………………………………….
 6. Dyktator powstania styczniowego………………….
 7. Tworzył Legiony Polskie we Włoszech …………
 8. Polska uczona. Dwukrotna laureatka nagrody Nobla………………..

Zadanie III.

I rozbiór polski dokonały : Rosja Prusy i Austria

II rozbiór dokonały…………..

III rozbiór dokonały………………

Zadanie IV

Uzupełnij zdania:

 1. Jan Zamoyski żył w wieku………………………….
 2. W XVII wieku Polska walczyła z ………….. ,  ………………….. i …………………….
 3. Skutki Wojen w XVIII wieku były następujące:

a)……………………………………………

 1. b) ………………………………..……….

c)……………………………………….……..

 1. Obroną klasztoru w Częstochowie dowodził……………………………………..
 2. Husaria to…………………………………………
 3. Hymn polski powstał w (nazwa państwa) ………………………………….
 4. Tadeusz Kościuszko zorganizował powstanie, aby………………………….

8   . Branka to…………………………………………..

 1. Powstanie styczniowe wybuchło przeciwko państwu……………….
 2. Maria Skłodowska -Curie większą część życia mieszkała we………………………………………
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory