Język niemiecki

Temat: Mein Frühstück /Moje śniadanie/

Cele lekcji:

  • poszerzasz zakres słownictwa z kręgu „Jedzenie – nazwy produktów spożywczych (śniadanie)”
  • rozumiesz proste wypowiedzi pisemne i wyszukujesz w nich określone informacje.

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (zdań zapisanych w nawiasach nie wpisujemy w notatce):
NOTATKA (sprawdzenie zadania domowego – odmiana czasowników zwrotnych)

1.Der Frühstückstisch (wypisz nazwy wszystkich produktów spożywczych w zeszycie i przetłumacz je na język polski /str. 98):

  • …..
  • …..

2. Zadanie 2/99.
(Zapoznaj się z dwoma pierwszymi wypowiedziami młodych ludzi
– punkt 1 i 2 w zadaniu 2/ 99 , następnie wyszukaj w tekstach informacji, jakie produkty chętnie spożywają, ci młodzi ludzie, na śniadanie.
Wykonaj ustne polecenia nauczyciela związane z napisaniem kartkówki.
Masz na wykonanie wszystkich zadań 10 minut/ 15 minut dla osób z wydłużeniem/.
Po udzieleniu wszystkich wypowiedzi kliknij „Prześlij”.
Kartkówka będzie aktywna od 12:45).
3. Praca domowa: przypomnij sobie jak odmieniamy czasowniki : essen i trinken

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory