angielski klasa 5, 20.04.2021

Topic: Stopniowanie przymiotników- wprowadzenie. Zapoznajcie się z informacjami na stronie 81 (zielone ramki) i zapiszcie je do zeszytu. Przeczytajcie również informacje na podanej stronie internetowej. Wspólnie zrobimy wszystkie zadania na stronie 81.

PRZYMIOTNIKI: KRÓTKIE – 1 SYLABA /BIG LONG SHORT SMALL FAT SLIM /ZAKOŃCZONE -Y FRIENDLY        DŁUGIE – 3 SYLABY+…/BEAUTIFUL, INTERESTING, COMFORTABLE, ZAKOŃCZONE NA -ING BORING

2. PRZYMIOTNIKI KRÓTKIE STOPNIUJEMY DODAJĄC KOŃCÓWKI -ER yk     -EST era  long- longER- THE longEST/ SHORT- SHORTER- THE SHORTEST  ORTOGRAFIA!!!!!UWAGA   *NICE- NICER- THE NICEST/ *HAPPY-HAPPIER- THE HAPPIEST/* BIG-BIGGER- THE BIGGEST, HOT- HOTTER-THE HOTTEST

3.PRZYMIOTNIKI DŁUGIE STOPNIUJEMY UŻYWAJĄC MORE  THE MOST PRZED PRZYMIOTNIKIEM   FAMOUS- MORE FAMOUS- THE MOST FAMOUS/ INTERESTING- MORE INTERESTING- THE MOST INTERESTING

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/stopniowanie-przymiotnikow/

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory