Religia kl.6/7 – 17.02.2022

kl. 7 temat: Jezus Chrystus postacią historyczną. 1.Źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie potwierdzające historyczność postaci Jezusa. 2. Podstawowe fakty z życia Jezusa w porządku chronologicznym. kl.6 temat: Słowo Boże: drogowskazem w kształtowaniu życia chrześcijanina 1. Słowo Boże skierowane jest do każdego człowieka. 2. Każdy powinien czytać Słowo Boże.

Religia kl.6/7 – 10.02.2022

kl. 7 Temat: Ziemia Święta – oczekiwanie na spełnienie proroctw. 1.Charakterystyka Ziemi Obiecanej. 2.Ziemia Święta miejsce życia i działalności Jezusa. 3. Wyjaśni pojęcia: Ziemia Obiecana, Kanaan, Ziemia Święta.   kl.6 Temat: Przypowieści. Tajny kod Biblii. 1. Cuda Jezusa 2. Przypowieści w Piśmie Świętym 3. Niebo skarb dla każdego chrześcijanina.

Religia kl. 6/7 – 07.02.2022

kl. 6

Temat: Działalność Pana Jezusa.

Proszę przeczytać temat str. 96-97

1. Każdy chrześcijanin powinien  iść za Jezusem i Go naśladować.

2. Biblijne opisy działalności Jezusa.

Proszę wykonać  ćwiczenia 1, 2,3 w podręczniku.

kl.7

Temat: Mądrość Boża.

1. Historia Hioba.

2. Prawdziwej mądrości należy szukać w słowie Bożym oraz na modlitwie.

3. Mądrość Boża.

https://www.youtube.com/watch?v=uTo5Myd_M0w

  • Memory