Język niemiecki, klasa 8

Thema: Die Wiederholung des Kapitels / Powtórzenie działu / – przygotowanie do sprawdzianu Sprawdzenie pracy domowej: zadanie 4/ 32 Zakres zagadnień na sprawdzian : karta samooceny ucznia Analizowanie karty samooceny – wspólnie utrwalanie wiadomości oraz umiejętności z całego działu. Praca indywidualna/ domowa: Przygotuj się do sprawdzianu (21.02.2022 roku).

Język niemiecki, klasa 7

Thema: Die Wiederholung des Kapitels / Powtórzenie działu / – przygotowanie do sprawdzianu Sprawdzenie pracy domowej: Wykonaj zadanie 4/ 32 w zeszycie, dopisując wypowiedzi do osób: Lehrer – Nr ….. Schüler – Nr ….. Zakres zagadnień na sprawdzian : karta samooceny ucznia Analizowanie karty samooceny – wspólnie utrwalanie wiadomości oraz… Continue reading

Język niemiecki, klasa 8

Thema: Eine Einladung schreiben /Pisanie zaproszenia/ – ćwiczenia w pisaniu krótkich form wypowiedzi. Rozgrzewka językowa: Odczytanie zapisanego w zeszycie krótkiego dialogu przez wybranego ucznia ( zad. 4A/31) Poznanie zasad pisania prostego zaproszenia oraz poszerzenie słownictwa/ teksty 32/: einladen – stattfinden – beginnen – enden – mitbringen – ohne Anlass planen… Continue reading

Język niemiecki, klasa 8

Thema: Im Restaurant /W restauracji/ – składanie zamówienia, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia. Rozgrzewka językowa: Przypomnienie odmianę czasowników nieregularnych: essen, nehmen, empfehlen. Poszerzenie słownictwa – funkcje językowe „W restauracji” Ćwiczenia komunikacyjne – składanie zamówienia w restauracji (karta dań/31) Praca indywidualna/ praca domowa: Zapisz w zeszycie krótki dialog (wg wzoru, zad. 4A/31)

Język niemiecki, kl. 7

Thema: Eine Notiz schreiben./Pisanie notatki/ – praca z tekstem, pisanie. Sprawdzenie pracy domowej/ zad.2B/31 Praca z tekstem/ notatka/ 32 Ćwiczenia komunikacyjne/ dopasowanie informacji na podstawie tekstu /zad. 2/32 Ćwiczenia w pisaniu notatki /zad. 6/32 Praca indywidualna/ praca domowa: Wykonaj zadanie 4/ 32 w zeszycie, dopisując wypowiedzi do osób: Lehrer –… Continue reading

Język niemiecki, kl. 7

Thema: Eine Notiz schreiben./Pisanie notatki/ – utrwalenie trybu rozkazującego. Rozgrzewka językowa – przypomnienie zasad tworzenia zdań w trybie rozkazującym Praca z tekstem/ ilustracją/ 31 Ćwiczenia komunikacyjne/ zastosowanie trybu rozkazującego/zad.3/31 a) Ich mache die Aufgabe nicht. (du) …………………………………………… (ihr) …………………………………………… (Sie) …………………………………………… b)Ich kaufe den Laptop nicht. (du) …………………………………………… (ihr) ……………………………………………… Continue reading

Język niemiecki, klasa 8

Thema: Die Speisekarte, bitte. Proszę menu /nazwy potraw/ Rozgrzewka językowa: Warum isst du Gemüse? – Weil ………………………………….. Warum machst du das Abendessen selbst? – Weil …………………………………….. Ćwiczenia leksykalne – poszerzenie zakresu słownictwa (karta dań/31) Praca ze słownikiem / typowe potrawy niemieckie/ Praca indywidualna/ praca domowa: Przypomnij sobie odmianę czasowników nieregularnych:… Continue reading

Język niemiecki, kl.8

Thema: Weil ich hungrig bin / Ponieważ jestem głodny/ – wyrażanie przyczyny/ upodobania Rozgrzewka językowa: Warum gehst du in den Supermarkt? – Weil …………………………… Warum isst du kein Fleisch? – Weil …………………………………………… Przypomnienie zasad budowy zdań ze spójnikiem „weil” Ćwiczenia komunikacyjne – wyrażanie przyczyny/ upodobania (zadanie 5/30) Ćwiczenia utrwalające: ćwiczenie… Continue reading

Język niemiecki, klasa 7

Thema: Mache die Übung! /Zrób ćwiczenie!/ – wyrażanie poleceń. Tryb rozkazujący – wyjasnienie. Rozumienie poleceń/ zad. 2B/31 oraz formułowanie poleceń /zad.3/31 Ćwiczenia komunikacyjne a) Ich mache die Aufgabe nicht. (du) …………………………………………… (ihr) …………………………………………… (Sie) …………………………………………… b)Ich kaufe den Laptop nicht. (du) …………………………………………… (ihr) …………………………………………… (Sie) …………………………………………… c) Ich gehe nicht… Continue reading

Język niemiecki, kl. 7

Thema: Leihst du mir einen Kuli? /Pożyczysz mi długopis?/ – wyrażanie prośby. Rozgrzewka językowa: Zadanie 4/29 – wybierz jeden przedmiot, który lubisz i uzasadnij dlaczego go lubisz. Poszerzenie słownictwa – nazwy przyborów szkolnych Wyrażanie potrzeby: Ich brauche …………………. , denn ich habe jetzt …………….. . Ćwiczenia komunikacyjne – wyrażanie prośby…. Continue reading

Język niemiecki, kl. 8

Thema: Mahlzeiten /Posiłki/ – opisywanie posiłków oraz wyrażanie upodobania Rozgrzewka językowa:  Zadanie 5a/29 – Was isst/ trinkst du gern ? Ćwiczenia w czytaniu – określanie głównej myśli tekstu/ wyszukiwanie informacji/ 30 Ćwiczenia komunikacyjne w nawiązaniu do czytanego tekstu. Wyrażanie potrzeby/ określanie przyczyny (spójnik „weil”): a) Ich brauche …………………. , weil… Continue reading

  • Memory