fizyka, kl. VIII, 18.02.2022

Temat: Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Jeśli przez przewodnik płynie prąd, wokół tego przewodnika wytwarza się pole magnetyczne. Kierunek linii sił pola magnetycznego można określić za pomocą igły magnetycznej. Kierunek linii sił pola magnetycznego zależy od tego, w którą stronę płynie prąd elektryczny. Układ linii sił pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem… Continue reading

chemia, kl. VIII, 17.02.2022

Temat: Charakterystyka metanu i etanu. Wykonaj poniższe polecenia: -zapisz w zeszycie wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny metanu i etanu, -Przeanalizuj właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu. Wykonaj w zeszycie tabelę porównującą właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu, -Przypomnij sobie jak obliczamy skład procentowy pierwiastków chemicznych w związkach chemicznych… Continue reading

chemia, kl. VII, 16.02.2022

Temat: Wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe polega na połączeniu metalu i niemetalu, metal oddaje elektron na rzecz niemetalu. Jony powstają z atomów, które oddały lub przyjęły co najmniej 1 elektron. Jony obdarzone ładunkiem dodatnim to kationy; powstają z atomów po oddaniu co najmniej 1 elektronu. Jony obdarzone ładunkiem ujemnym to aniony; powstają z atomów, które przyjęły… Continue reading

biologia, kl. VI, 16.02.2022

Temat: Owady. Owady są najliczniejszą gromadą zwierząt. Owady to stawonogi, które mają ciało pokryte chitynowym oskórkiem, podzielone na głowę tułów i odwłok, 3 pary członowanych odnóży, jedną parę czułków i (w większości przypadków) skrzydła. Budowa owadów zależy od środowiska, trybu życia, rodzaju i sposobu pobierania pokarmu. Owady zwykle oddychają tchawkami. Owady rozmnażają się płciowo,… Continue reading

biologia, kl. V, 15.02.2022

Temat: Klasyfikacja organizmów. Klasyfikacją organizmów żywych zajmuje się nauka zwana systematyką. Nazwa gatunkowa organizmu składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich to nazwa rodzajowa, a  oba razem – to nazwa gatunkowa. Układ (system) jednostek taksonomicznych jest hierarchiczny. Najniższą jednostką taksonomiczną jest gatunek. Kolejne jednostki to w przypadku zwierząt odpowiednio: rodzaj, rodzina, rząd, gromada,… Continue reading

fizyka, kl. VII, 15.02.2022

Temat: Ruch jednostajny prostoliniowy. Ruch jednostajny prostoliniowy oznacza, że ciało porusza się ze stałą prędkością po torze będącym linią prostą. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało przebywa jednakowe odcinki drogi w równych odstępach czasu. Prędkość zawiera informację o tym, jaką drogę przebyło dane ciało w określonej jednostce czasu. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość… Continue reading

biologia, kl. 8, 11.02.2022

Temat: Pochodzenie człowieka. Człowiek rozumny, Homo sapiens, wraz z małpami i małpiatkami zaliczany jest do rzędu naczelnych. Pierwszy gatunek zaliczany do rodzaju człowiek (Homo) pojawił się około 3 mln lat temu. W przeszłości na Ziemi występowało kilka gatunków należących do rodzaju człowiek, np. człowiek zręczny, człowiek wyprostowany oraz co najmniej dwa podgatunki człowieka… Continue reading

fizyka, kl. VIII, 10.02.2022

Temat: Bieguny magnetyczne. Każdy magnes jest dipolem, tzn. posiada dwa bieguny: północny (N) i południowy (S). Wokół magnesu występuje przestrzeń, w której działa siła magnetyczna. Przestrzeń ta nazywana jest polem magnetycznym. Pole magnetyczne przedstawia się symbolicznie za pomocą linii. Liniom tym nadaje się zwroty od bieguna północnego do południowego. Bieguny jednoimienne odpychają… Continue reading

  • Memory