Historia – 28.05.2021

Temat: Konflikty na świecie po 1989 r. (dokończenie tematu)Proszę zapoznać się z tematem s. 242 oraz przepisać notatkę.1. Chiny – walka Chińczyków o złagodzenie komunistycznego reżimu Chinach.2. Kraje afrykańskie w latach 90.a) Kryzys gospodarczy, głód,b) epidemie chorób zakaźnych, w tym AIDS.c) konflikty etniczne i wojny domowe.3. Rwanda – wojna domowa… Continue reading

Historia 7 – 24.03.21

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji  1.Przewrót majowy – 1926 W nocy 12 maja  1926  zwolennicy Piłsudskiego zaatakowały wojska rządowe i siłą przejęli władzę w Polsce. Prezydent i rząd podali się do dymisji. Piłsudski objął urząd ministra spraw wojskowych.  Prezydentem został Ignacy Mościcki. Konstytucja kwietniowa – 1935 r. Ograniczono w… Continue reading

Geografia 7 – 21.05.2021

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam Proszę zapoznać się z tematem i przepisać notatkę: Region– obszar charakteryzujący się podobieństwem cech środowiska przyrodniczego, zjawisk społeczno-gospodarczych, unikalną historią i tradycjami kulturowymi. Region utożsamiany jest z województwem. Nasz region to Wielkopolska  (Wielkopolska  Wschodnia) Jak zdobyć informacje o regionie? obserwacje terenowe, z wywiadów z… Continue reading

historia 5 – 20.05.21

Temat: Monarchia stanowa w PolsceProszę zapoznać się z tematem s. 222 oraz przepisać notatkę 1. Monarchia patrymonialna – była za czasów pierwszych Piastów, całe państwo i ziemia należały doi władcy.2. Stany w Polsce wykształciły się na przełomie XIII i XIV w. Były ich cztery: • duchowieństwo,• rycerstwo (szlachta),• mieszczaństwo,• chłopstwo.3…. Continue reading

Godzina wychowawcza – klasa 6

Temat. Bezpieczny powrót do szkoły. Aktywnie po zdrowie – o aktywności fizycznej   plusy i minusy w czasie nauki zdalnej, rozmowy o relacjach w grupie rówieśniczej, kształtowanie sprawności fizycznej, nawyków, uprawianie sportu i turystyki, korzyści wynikające z uprawiana sportu,  przykłady różnych form aktywności fizycznej jako sposobu  naspędzanie wolnego czasu, jaką… Continue reading

Historia 7 – 19.05.2021

Temat: Rządy parlamentarne. Proszę zapoznać się z tematem ze strony 210 i przepisać notatkę. 1. Pierwsze wybory parlamentarne odbyły się w 1919 r.2. W 1921 r. uchwalono konstytucję marcową.Zawierała trójpodział władzy. Prezydent miał bardzo ograniczony wpływ na władzę. 3. Elekcja i zamordowanie pierwszego prezydenta• Na pierwszego prezydenta Zgromadzenie Narodowe wybrało… Continue reading

Geogrtafia 8 – 17.05.2021

Temat:    Środowisko  przyrodnicze Australii i Oceanii Proszę zapoznać się tematem ze str. 154 i przepisać notatkę do zeszytu. Australia oddzieliła się najwcześniej od Gondawy i przez miliony lat była w izolacji. Endemity – -rośliny i zwierzęta żyjące tylko w jednym regionie lub kontynencie. Większość roślin i zwierząt w Australii to… Continue reading

  • Memory