Biologia. Czym jest ekosystem?

1.  Pojecia biocenozy , biotopu i ekosystemu :
Zespół organizmów żywych (roślin, zwierząt i innych) to elementy ożywione zwane biocenozą. Powietrze, skały, wody czy formy terenu, które nie wykazują oznak życia, ale mają wpływ na elementy żywe, to elementy nieożywione, czyli biotop. Ożywione i nieożywione składniki krajobrazu oddziałują na siebie, tworząc całość zwaną ekosystemem. W naszym krajobrazie możemy zaobserwować wiele różnych ekosystemów, np. las, jezioro lub łąkę.
2. Sukcesja pierwotna
Sukcesja pierwotnaproces, w którym gatunki pionierskie kolonizują niezasiedlony dotąd obszar. Prowadzi do wykształcenia się nowej, odrębnej i złożonej biocenozy oraz biotopu.
Sukcesja pierwotna jest bardzo powolna, ponieważ rozpoczyna się na terenach dziewiczych, dotychczas nie zmienianych przez obecność i działalność organizmów. Są to przeważnie tereny niekorzystne dla rozwoju życia, np. nagie skały, obszary pustynne czy wydmy.
3. Sukcesja wtórna
Sukcesja wtórna – rodzaj sukcesji ekologicznej, która swój początek ma na obszarze już wcześniej zasiedlonym, lecz niedawno silnie zmienionym np. przez pożar, zalew czy zarastanie. O sukcesji wtórnej możemy mówić wyłącznie w kontekście terenu, na którym obecny był już wcześniej inny ekosystem
Sukcesja wtórna to inaczej proces odbudowywania się zniszczonej biocenozy. Może mieć charakter naturalny (nastąpić np. w wyniku powodzi) lub antropogeniczny, gdy przyczyną zniszczeń jest działalność człowieka.
4. Elementy ekosystemu – krajobrazu – schemat str 116 – podręcznik
Pozdrawiam serdecznie  i do zobaczenia na grupie:)
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory