Biologia . Zależności pokarmowe .platforma MS TEAMS

  1. Poziomy troficzne – grupy organizmów pełniących podobną funkcję w łańcuchu pokarmowym; producenci, konsumenci i destruenci.
  2. a) producenci -Każdy organizm potrzebuje różnych substancji do budowy własnego ciała. Substancje te nazywamy związkami organicznymi. Należą do nich białka, tłuszcze i cukry. Rośliny zielone wytwarzają takie substancje z dwutlenku węgla i wody. Wykorzystują do tego energię światła słonecznego. Proces ten nazywamy fotosyntezą. Rośliny same wytwarzają substancje potrzebne im do życia – nazywamy je producentami. Mówimy też, że są samożywne.

 

  1. b) Zwierzęta nie są w stanie wytwarzać pokarmu, więc muszą zjadać inne organizmy – są cudzożywne. Dlatego nazywane są konsumentami.

 

  1. c) destruenci- organizmy (głównie grzyby i bakterie) odżywiające się martwą materią organiczną i rozkładające ją do związków nieorganicznych

 

  1. Łańcuch pokarmowy .

Organizmy w ekosystemach są powiązane ze sobą zależnościami pokarmowymi w taki sposób, że tworzą łańcuchy pokarmowe. W łańcuchu pokarmowym gatunek będący jednym ogniwem łańcucha stanowi podstawę pożywienia gatunku będącego jego kolejnym ogniwem.

Łańcuch pokarmowy (inaczej troficzny) zaczyna się od producenta. Następnym ogniwem łańcucha jest zjadający producenta konsument I rzędu, czyli roślinożerca. Kolejne ogniwo stanowi mięsożerca, czyli konsument II rzędu, za nim znajduje się konsument III rzędu i ewentualnie kolejni konsumenci. Miejsce, jakie dany organizm zajmuje w łańcuchu pokarmowym, zależy od tego, czym sam się żywi i dla jakich organizmów jest pokarmem.

 

  1. Sieć pokarmowa .

Często roślinożerca zjada różne gatunki roślin, a sam może paść ofiarą różnych mięsożerców, które często polują także na siebie nawzajem. Łączące się i krzyżujące ze sobą łańcuchy pokarmowe tworzą sieć pokarmową. Jest to skomplikowany system zależności między ogromną liczbą organizmów

 

Spójrz prosze na ilustracje w książce str. 122

Praca domowa ćwiczenie 2 / str. 124

 

Pozdrawiam serdecznie

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory