biologia, kl. V, 15.02.2022

Temat: Klasyfikacja organizmów. Klasyfikacją organizmów żywych zajmuje się nauka zwana systematyką. Nazwa gatunkowa organizmu składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich to nazwa rodzajowa, a  oba razem – to nazwa gatunkowa. Układ (system) jednostek taksonomicznych jest hierarchiczny. Najniższą jednostką taksonomiczną jest gatunek. Kolejne jednostki to w przypadku zwierząt odpowiednio: rodzaj, rodzina, rząd, gromada,… Continue reading

  • Memory