fizyka, kl. VIII, 18.02.2022

Temat: Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Jeśli przez przewodnik płynie prąd, wokół tego przewodnika wytwarza się pole magnetyczne. Kierunek linii sił pola magnetycznego można określić za pomocą igły magnetycznej. Kierunek linii sił pola magnetycznego zależy od tego, w którą stronę płynie prąd elektryczny. Układ linii sił pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem… Continue reading

Język niemiecki, klasa 8

Thema: Die Wiederholung des Kapitels / Powtórzenie działu / – przygotowanie do sprawdzianu Sprawdzenie pracy domowej: zadanie 4/ 32 Zakres zagadnień na sprawdzian : karta samooceny ucznia Analizowanie karty samooceny – wspólnie utrwalanie wiadomości oraz umiejętności z całego działu. Praca indywidualna/ domowa: Przygotuj się do sprawdzianu (21.02.2022 roku).

chemia, kl. VIII, 17.02.2022

Temat: Charakterystyka metanu i etanu. Wykonaj poniższe polecenia: -zapisz w zeszycie wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny metanu i etanu, -Przeanalizuj właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu. Wykonaj w zeszycie tabelę porównującą właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu, -Przypomnij sobie jak obliczamy skład procentowy pierwiastków chemicznych w związkach chemicznych… Continue reading

  • Memory