Chemia, kl. VII, 25.05. (platforma MS Teams)

Temat lekcji: Poznajemy tlenki.

1. Definicja tlenków

TLENKI: związki pierwiastków z tlenem o ogólnym wzorze:

EnOm

gdzie: E – dowolny pierwiastek, n, m – współczynniki. (tlen zawsze dwuwartościowy).

2. Otrzymywanie tlenków

Tlenki otrzymuje się najczęściej poprzez:

-bezpośrednią syntezę: S + O2 = SO2

-rozkład termiczny soli lub wodorotlenków i tlenków: CaCO3 = CaO + CO2, Cu(OH) 2 = CuO +H2O

-utlenianie tlenków na niższych stopniach utlenienia: 2SO2 + O2 = 2SO3

-redukcję tlenków na wyższych stopniach utlenienia: CO2 + C = 2CO

3. Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny:

-zasadowe,

-kwasowe,

-obojętne

Podział tlenku ze względu na rodzaj pierwiastka wchodzącego w skład tlenku:

-tlenki metali,

-tlenki niemetali.

Za chwilkę połączymy się w aplikacji Teams w celu omówienia lekcji.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory