Chemia, kl. VIII, 25.05. (platforma MS Teams)

Witajcie,

Dzisiejszy temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”.

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości dotyczące pochodnych węglowodorów.

Przypomnijcie sobie jakie związki chemiczne nazywamy pochodnymi węglowodorów, co to są alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminokwasy oraz jakie posiadają grupy funkcyjne. Powtórzcie właściwości i zastosowania poznanych na lekcji związków chemicznych.

Za chwilkę połączymy się w aplikacji Teams w celu omówienia lekcji i rozwiązania quizu oraz test.spr

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory