Chemia, kl. VIII, 30.04.2020

witajcie 😉

Dzisiejszy temat lekcji: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

1. Definicja rozpuszczalności.

Maksymalna ilość substancji, jaka może rozpuścić się w ustalonej masie lub objętości rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem, nazywa się rozpuszczalnością. Może być wyrażana jako liczba gramów substancji, jaką można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem.

2. Co to jest krzywa rozpuszczalności?

Krzywą rozpuszczalności nazywamy zależność między rozpuszczalnością substancji a temperaturą. (podręcznik str. 178-179)

Za około 10 minut połączymy się w aplikacji Teams w celu omówienia lekcji. Bądźcie gotowi!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory