Doradztwo zawodowe 23.03.2020

Temat: Jak wybrać szkołę?

Zadanie dla was to zapoznanie się z poniższymi stronami.

Na stronie www.ko.poznan.pl  znajdziecie po lewej stronie kolumnę-tabliczkę „Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowanych szkołach I stopnia na rok szkolny 2020/2021”. Zachęcam do zapoznania się z tym informatorem, a szczególnie kierunków i szkół, którymi jesteście potencjalnie zainteresowani. Tam są szkoły z całej Polski. Link do informatora znajduje się tutaj   http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

Link poniższy stanowi dla Was przypomnienie o terminarzu rekrutacji. Jesteśmy w trudnej sytuacji, najbliższa przyszłość jest niepewna. Natomiast czy od 13 maja 2020 czy nieco później decyzję o wyborze kierunku i szkoły ponadpodstawowej będziecie musieli podjąć.  Proszę zaglądajcie na strony szkół lub do wspomnianego informatora. Tam znajdziecie informacje o przedmiotach punktowanych, planowanej liczbie przyjęć itp.

file:///C:/Users/Sucha/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/zalacznik-nr-1_licea-ogolnoksztalcace-technika-branzowe-szkoly-i-stopnia-klasy-wstepne%20(3).pdf

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory