Doradztwo zawodowe

Temat: Jak długo uczymy się?
CEL OGÓLNY: Określanie znaczenia uczenia się przez całe życie.

Przeczytajcie proszę poniższe pytania i udzielcie ustnie odpowiedzi.

Gdyby nauka w szkole nie była obowiązkowa, to kto z Was chodziłby do szkoły i dlaczego?
Czy koniec szkoły oznacza koniec nauki?
Czy ktoś chciałby iść do fryzjera, który skończył szkołę 20 lat temu i przez ten czas nie uzupełniał wiedzy, nie szkolił z nowych technik w koloryzacji, strzyżeniu włosów, nie wie, jakie są aktualne trendy w modzie itp.?
Czy ktoś z Was poszedłby do lekarza, który nie aktualizuje swojej wiedzy zgodnie z nowymi osiągnięciami nauk medycznych i leczy starymi metodami, lekami?

Przeczytaj w skupieniu poniższy załącznik. Ułóż poniższe korzyści, jakie można odnieść z uczenia się w każdym wieku w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej dla Ciebie. Maksymalnie 10. Zapisz w zeszycie pod tematem lekcji w formie cyfr np. 1, 2, 10, 16, 20 itd.

ZAŁĄCZNIK 1
4 filary edukacji – korzyści/cele jakie można odnieść, ucząc się w każdym wieku wg J. Delorsa w raporcie Edukacja – jest w niej ukryty skarb.
Uczyć się, aby działać
1. Edukacja ma pomóc zrozumieć nam otaczający świat, ulepszać go, kształtować.
2. Należy posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce.
3. Trudno byłoby ludziom funkcjonować w zawodzie bez dokształcania się, uaktualniania zdobytych w szkole informacji, umiejętności.
4. Powinniśmy wiedzieć, jak się uczyć, by móc korzystać z możliwości cywilizacyjnych.
5.Edukacja daje nam możliwość realizowania się w rożnych sferach, nie tylko zawodowej, np. znając podstawy prawa, możemy pełniej korzystać ze swoich praw obywatelskich.
Uczyć się, aby wiedzieć
6. Edukacja ma pomóc zrozumieć nam otaczający świat.
7. Gdyby nie podstawowa wiedza z różnych dziedzin, trudno byłoby nam zrozumieć niektóre wiadomości prezentowane w TV lub zrozumieć przeczytaną informację, np. w prasie.
8.Powinniśmy uczyć się poznawać otaczający nas świat dla własnej radości poznawania, odkrywania.
9. Uczymy się, aby być otwartym na kulturę i inne dyscypliny wiedzy.
10.Uczymy się, aby posiadać informacje aktualne do postępu wiedzy oraz móc korzystać z możliwości, jakie stwarza nam edukacja całożyciowa.
Uczyć się, aby żyć wspólnie
11. Edukacja ma pomóc człowiekowi rozwijać i zdobywać umiejętności niezbędne do współpracy z innymi ludźmi w życiu codziennym i zawodowym, np. współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna (werbalna i pozawerbalna).
12.Edukacja przyczynia się do tego, by wśród ludzi nie narastały konflikty i przemoc, żeby rozwiązywać je na drodze pokojowej, musimy posiadać wiedzę o innych (np. mniejszości etniczne, uchodźcy, emigranci, równość płci), o ich kulturze i religijności.
13.Trudno byłoby nam żyć z innymi ludźmi bez poznania zasad współpracy z nimi, bez znajomości języków obcych, np. wymiany zagraniczne uczniów, pracy i nauki za granicą.
14. Aby uzmysłowić sobie właściwy obraz świata, np. inny nie znaczy gorszy, musimy najpierw poznać dobrze samego siebie (adekwatnie do swoich możliwości, bez przeceniania), by móc wczuć się w sytuację drugiego człowieka (empatycznie).
15. Wspólnemu podejmowaniu działań przyświeca jeden cel, a spory i konflikty wygaszają się, np. zawody sportowe, działania społeczne, np. akcje w wolontariacie, projekty edukacyjne, mistrzostwa (EURO, olimpiady).
Uczyć się, aby być
16. Człowiek powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju.
17. Edukacja pozwala nam wykorzystywać szanse, jakie pojawiają się na naszej drodze.
18.To my jesteśmy odpowiedzialni, czy po ukończeniu szkoły będziemy bezczynnie czekać na pracę, czy podejmiemy wysiłek, aby przez całe życie dokształcać się, poszerzać swoje umiejętności.
19.Brak edukacji jest jedną z podstawowych przyczyn wykluczenia społecznego i bezrobocia.
20. Edukacja ma pomóc nam żyć godnie i mądrze.
21. W szybko zmieniającym się świecie dużą rolę odgrywa innowacja, rozwijać powinniśmy zatem wyobraźnię i kreatywność poprzez, np. przeżycia artystyczne, sportowe, kulturalne i społeczne.
22.Aby osiągnąć pełny rozwój osobowości, powinniśmy rozwijać swój ukryty potencjał.

Jeśli chodzi o drugą część tematu tj. efektywne gospodarowanie czasu to zapraszam do wnikliwego zapoznania się z infografiką pt: „ Jak uczyć się zdalnie” i „11 sposobów na skupienie podczas pracy w domu”, które znajdziecie na Facebooku szkoły z dn. 23.03.2020 i 25.03.2020r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory