Doradztwo Zawodowe

Temat: Jakie wartości są dla mnie ważne?
CEL OGÓLNY: Charakteryzowanie wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej.
Na początek posłuchajcie trochę rapu.. pod linkiem


Wyraz ,,wartość” często łączy się z wyrazem ,,hierarchia”. Mówimy ,,hierarchia wartości” – to oznacza wartości poukładane w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Postarajcie się stworzyć własną hierarchię wartości.
Zastanówcie się dziś nad takimi pytaniami.
 Jakie wartości są dla mnie ważne?
 Dlaczego ważne jest dla człowieka, aby pracował zgodnie z wartościami dla niego cennymi?
 Co się dzieje, kiedy człowiek podejmuje pracę niezgodną z wartościami?
 Co się stanie, jeśli będziesz musiał/musiała podejmować decyzje niezgodne z hierarchią wartości?
Ćwiczenie: Moja piramida wartości ( w zeszycie)
Wykonajcie symboliczny rysunek i po zastanowieniu się zapiszcie wasze wartości, którymi kierujecie się w życiu. Poniżej są przykładowe wartości, możecie wpisać inne- własne.
Wybierzcie 5 wartości, które dla was są najważniejsze. Na najwyższym szczeblu piramidy napiszcie wartość najważniejszą i w dół sukcesywnie te mniej ważne.

Przykładowa lista wartości:

1. Zdrowie
2. Rodzina
3. Pieniądze
4. Przyjaźń
5. Uczciwość
6. Rzetelność
7. Wiara
8. Pomoc innym
9. Miłość
10. Spokój
11. Wolność
12. Mądrość
13. Szczerość
14. Prawda
15. Wierność
16. Patriotyzm

Zakończyłabym lekcję stwierdzeniem „System wartości jest pewnego rodzaju drogowskazem, wyznacznikiem zasad, którymi kierujemy się w życiu”
Pamiętajcie ….. ”Dobrze widzi się tylko wtedy, gdy patrzy się sercem. Najważniejsze jest dla oczu niewidoczne”.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory