Fizyka, kl. VII, 04.05.2020

Witajcie!

Temat lekcji: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.

Zapoznajcie się z poniższą notatką, za ok. 5 minut połączymy się w apliakcji Teams w celu omówienia lekcji i rozwiązaniu zadań

Energia potencjalna: jedna z form energii mechanicznej, którą ma układ oddziałujących ze sobą ciał (przyciągających się lub odpychających), a jej wartość zależy od położenia tych ciał względem siebie. Jest to zatem energia układu ciał.

Energia potencjalna grawitacji-energia układu ciał oddziałujących siłami grawitacyjnymi. Wartość tej energii zależy od masy ciał oraz od odległości między nimi. Rośnie, gdy zwiększa się odległość między oddziałującymi ciałami, oraz jest większa w przypadku ciał o większej masie.
Epot. grawit.=mgh
Energia potencjalna sprężystości to energia zgromadzona w ciałach odkształconych sprężyście, czyli rozciągniętych, ściśniętych, wygiętych lub skręconych. Wartość tej energii jest wprost proporcjonalna do kwadratu odkształcenia oraz zależy oraz od własności sprężystych odkształcanego ciała. Zawsze jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby odkształcić ciało.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory