fizyka, kl. VII, 05.01.

Temat lekcji: Prawo Pascala- zadania.

Zadania z treścią do rozwiązania podczas dzisiejszych zajęć:

  1. Podaj, jak duża siła działa na duży tłok prasy hydraulicznej, jeżeli na mały tłok działa siła F1 = 80N, a powierzchnie tłoków wynoszą odpowiednio s1 = 3cm2 i s2 = 90cm2.
  2. Podaj, jak duża siła działa na mały  tłok prasy hydraulicznej, jeżeli na duży tłok działa siła F2= 2000N, a powierzchnie tłoków wynoszą odpowiednio s1 = 5cm2 i s2 =100cm2.
  3. Wyznacz, jaką powierzchnię musi posiadać tłok, na którym spoczywa samochód o masie 1200kg, aby został podniesiony siłą 200N działającą na mniejszy tłok o powierzchni 3cm2
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory