fizyka, kl. VII, 20.04.2021

Temat: Energia.

Energia w fizyce, energia związana jest ściśle z pojęciem pracy.
Ciało posiadające energię jest zdolne do wykonania pracy.Jednostką energii jest 1J (dżul).
We wzorach, energia oznaczana jest literą „E”
Rodzaje energii:
Energia potencjalnato energia wynikająca z oddziaływania sił, np. sił grawitacji. Energia ta związana jest ściśle z położeniem ciała. Np.: im wyżej znajduje się ciało tym większą ma energie potencjalną. Energia ta zależy również od masy ciała.
Energia kinetycznato energia związana z prędkością ciała. Im szybciej się ciało porusza, tym większą ma energię kinetyczną. Energia ta zależy również od masy tego ciała.
Energia potencjalna sprężystościto energia związana z odkształceniem ciała (rozciągnięta sprężyna, naciągnięta gumka recepturka, wygięta wędka, naciągnięty łuk)
Energia elektrycznaenergia zawartych w obiekcie (ciele) ładunków elektrycznych, zdolnych do wykonania pracy. Energia elektryczna prądu elektrycznego jest to inaczej energia przekazywana przez prąd elektryczny do odbiornika wykonującego pracę lub przekształcającego ją w inną postać energii,
Energia chemicznajest to energia wiązań chemicznych, określana jaka najmniejsza energia konieczna do rozerwania wiązania chemicznego.
Energia termiczna (energia wewnętrzna)zwana najczęściej energią cieplną, jest to energia wewnętrzna układu, powstająca w wyniku chaotycznego ruchu jego cząsteczek, zmagazynowana w cząsteczkach lub atomach ciała.
Energia jądrowaenergia zmagazynowana w jądrze atomowym, niezbędna do rozerwania jądra na jego części składowe. Zostaje uwolniona w procesie przemiany jądrowej. Proces syntezy jądrowej jest głównym źródłem energii emitowanej przez ciała niebieskie (jest nią więc również energia słoneczna).
Energia słoneczna (energia promieniowania)energia powstającą w centralnej części Słońca (jego jądrze), będąca produktem przemian termojądrowych, przede wszystkim syntezy wodoru. Energia słoneczna jest podstawowym źródłem energii odnawialnej, może być przekształcona w energię cieplną lub energię elektryczną.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory