Fizyka, kl. VII, 25.05.2020 (platforma MS Teams)

Witajcie,

Temat dzisiejszej lekcji: Praca, moc, energia- zadania.

Zadania do wykonania na dziś.

1. Oblicz pracę jaką wykonuje dźwig budowlany podnoszący belkę o masie 2 t na wysokość 20m?

2. Winda o masie 450 kg podnosi w ciągu 40 s pasażera o wadze 50 kg na wysokość 40 m. Jaka jest jej moc?

3. Jaką energię ma dziewczynka o masie 50kg wspinająca się na wysokość 6m?

4.Oblicz energię jaką ma piłka o masie 500g rzucona z prędkością 2m/s.

Połączymy się w aplikacji Teams w celu rozwiązania zadań.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory