Fizyka, kl. VIII, 06.05.2020

Witajcie!

Dzisiejszy temat lekcji: Zjawisko załamania światła.

Zapoznajcie się z poniższą notatką, za około 10 minut połączymy się w aplikacji Teams w celu omówienia lekcji.

1.Załamanie światła jest to zmiana kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego.

2. Przyczyną załamania światła jest zmiana prędkości rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego. Jeżeli prędkość rozchodzenia się światła w pierwszym ośrodku jest większa niż w tym, do którego światło przechodzi, wówczas kąt załamania (β) jest mniejszy od kąta padania (α). 

Gdy prędkość rozchodzenia się światła w pierwszym ośrodku jest mniejsza niż prędkość rozchodzenia się światła w drugim ośrodku, do którego światło przechodzi, wówczas kąt załamania jest większy od kąta padania. 

3. Zjawisko załamania wykorzystuje się do rozczepiania, czyli uzyskania światła kolorowego ze światła białego. Do tego celu wykorzystuje się pryzmat.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory