Geografia 7- 18.12.2020

Temat: Struktura płci i wieku.

Proszę zapoznać się z tematem   ze strony 97

  1. Piramida płci i wieku to graficzny obraz struktury płci wieku.
  1. W Polsce  żyje więcej kobiet niż mężczyzn – 100/ 107  kobiet. Jest to spowodowane tym, że kobiety średnio żyją dłużej.
  2. Polacy  żyją coraz dłużej.
  3.  Ekonomiczne grupy wieku ludności:
  • Wiek przedprodukcyjny: 0 – 17 lat
  • Wiek produkcyjny: 18 – 59 K, 64M
  • Poprodukcyjny 60 + K, 65+ M i więcej
  1. Społeczeństwo starzejące się, tzn. że mniej jest ludzi w wieku przedprodukcyjnym, a więcej w wieku starszym
  2. Społeczeństwo młode – więcej ludzi jest w wieku przedprodukcyjnym
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory