Geografia 6. 06.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji nauczycie się :

  • wskazywać na mapie tematycznej najwybitniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Europy Południowej;
  • wykazywać rolę i znaczenie turystyki;
  • wykorzystywać źródła informacji do opisu wybranych walorów turystycznych w Europie Południowej.

 

Proszę przepisać temat:

Temat: Turystyką w Europie Południowej (s.120)

A teraz zapoznajcie się z tematem i przepiszcie notatkę. 

1.Walory turystyczne dzielimy na:

a)przyrodnicze (wytworzone przez naturę)

b) kulturowe (wytworzone przez człowieka)

2. Walory przyrodnicze Europy Południowej:

a) klimat podzwrotnikowy, latem ciepło, słonecznie i sucho,

b) położenie nad Morzem Śródziemnym (ciepła woda, piękne plaże, strome klify),

c) urozmaicona rzeźba terenu, góry,

3.Walory kulturowe

a) pozostałości starożytnych cywilizacji, np. starożytnej Grecji, Rzymu (Akropol, Koloseum)

b) zabytkowe starówki miast

c) świątynie, muzea

d) folklor(kuchnia, tańce)

4.Infrastruktura turystyczna – to obiekty i instytucje ułatwiające turystykę, np.  hotele, restauracje, biura podróży, lotniska, autostrady.

5.Infrastruktura w krajach Europy Południowej jest dobrze rozwinięta.

6.Turystyka daje pracę i przynosi wysokie dochody dla państwa.

Praca domowa

Na podstawie wykresu  ze s. 124  napisz ile  osób w 1917 r. odwiedziło  Francję, Hiszpanię i Włochy.

Dla chętnych – ćwiczenia online 

https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—kultura-srodziemnomorska-turystyka/D12jFf1ja

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory