Geografia 6, 20.04.2020

 

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 4,  dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:

Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 4

A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.

Karta pracy

 1. Podaj 3 warunki przyrodniczy dla rozwoju rolnictwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Podaj 3 warunki pozaprzyrodnicze dla rozwoju rolnictwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Dania to kraj (jeśli chodzi o ukształtowania powierzchni) ……………………………………….
 2. W Danii jest klimat………………………………………………..…………………………, a gleby to……………………………………….
 3. Warunki pozaprzyrodnicze w Danii::

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W dani uprawia się ……………………………………….. i hoduje się………………………….. i……………………………..
 2. Na Węgrzech dominują  gleby……………………………………..
 3. Klimat Węgier to……………………………………………..
 4. Warunki pozaprzyrodnicze Węgier są gorsze niż w Danii ze względu na

…………………………………………………………………………………………..…………..………………..

 1. Na Węgrzech gospodarstwa (jeśli chodzi o powierzchnię ) są………………………………………………
 2. Na Węgrzech uprawia się (podaj 4 rodzaje upraw)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Gospodarka dzieli się na 3 sektory: przemysł ………..……………………….i ……………………………..
 2. Podaj 4 działy przemysłu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Podstawą rozwoju francuskiej gospodarki są …………………………………..………….. i …………………………………………
 2. Francja dzisiaj słynie z produkcji

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Usługi we Francji stanowią …………………………….procent francuskiego PKB
 2. We Francji największe znaczenie mają następujące usługi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Energię elektryczna produkuje się w …………………………………………..
 2. Źródła energii dzielę się na odnawialne i nieodnawialne. Obecnie w Europie coraz więcej energii wytwarza się z …………………………………………. źródeł energii

 

 1. Odnawialne źródła energii to

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nieodnawialne źródła energii to:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Rodzaje elektrowni: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. W Unii Europejskiej około połowy energii uzyskuje się z elektrowni…………………………….

25 % w UE energii pochodzi z elektrowni…………………………………………………………..

Elektrownie wodne produkują ……………….% energii w UE.

 1. Minusem produkowania energii w elektrowniach cieplnych jest…………………………………..

………………………………………………………………………..

 1. Minusem produkowania energii w elektrowniach jądrowych  jest…………………………………..

………………………………………………………………………..

 1. Głównym źródłem dochodów państw Europy Południowej jest……………………………….
 2. Do państw Europy Południowej zaliczamy (podaj 5 państw)

…………………………………………………………………………………………………

 1. Leżą one nad Morzem……………………………………………………………………………………………
 2. Walory turystyczne dzielimy na przyrodnicze i ……………………………………………..
 3. Do walorów przyrodniczych Europu Południowej zaliczamy……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

30 Do walorów poza przyrodniczych Europu Południowej  zaliczamy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory