Geografia 7, 03.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji:

 • poznacie odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
 • poznacie zalety i wady różnych rodzajów energii.

Proszę przepisać temat:

Temat: Energetyka (s. 138 r.)

Na początek film:

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DXCQXVoVR

Proszę przepisać notatkę:

1.Źródła energii elektrycznej

 1. odnawialne  czyli OZE  (Odnawialne Źródła Energii) – się nie wyczerpują (np. energia wód, słoneczna, wiatru, biomasa)  w Polsce to 13%
 2. nieodnawialne (konwencjonalne) –się wyczerpują (np. węgiel,  ropa naftowa, gaz ziemny, energia jądrowa)   – w Polsce to 87%
 3. Energię produkuje się w elektrowniach.
 4. Energię dzielimy na:
 • Energię elektryczną
 • Energię cieplną
 1. Rodzaje elektrowni:

I Surowce spalane można transportować

 1. cieplne – spala się tam węgiel kamienny, ropę naftową i gaz ziemny. W Polsce spala się głównie węgiel kamienny l i brunatny. Powstają obok kopalni lub dużych miast.
 2. elektrownie jądrowe (w Polsce nie ma)

II Surowców nie można transportować

 1. wodne (hydroelektrownie)- powstają na rzekach,  gdzie jest spadek wody

2.  geotermalne – energię wykorzystuje się z wnętrza ziemi, w Polsce istnieję bogate zasoby wód termalnych, ale na dużych głębokościach.

3. wiatrowe – farmy wiatrowe – buduje się tam, gdzie wieje, ich ilość w Polsce wzrasta,

4.słoneczne – tam, gdzie często świeci –w Polsce mało, bo niekorzystne są warunki.

 

Dal chętnych film

https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory