Geografia 7. 05.05.2020

Temat:  Handel

Proszę zapoznać się tematem  ze str. 158 i przepisać notatkę do zeszytu.

 1. Handel jest potrzebny, by zaspokoić potrzeby ludzi i gospodarki.
 2. Duże znaczenie ma handel zagraniczny, ponieważ nie ma kraju samowystarczalnego.
 3. Import – produkty sprowadzane
 4. Eksport – produkty sprzedawane za granicę
 5. Saldo bilansu zagranicznego  to różnica między wartością  eksportu i importu.

W Polsce  saldo było ujemne do 2015 r. czyli więcej kupowaliśmy z zagranicy niż sprzedawaliśmy za granicę.

 1. Handel to źródło dochodu państwa i napędza gospodarkę.
 2. Udział naszego kraju w światowym handlu stanowi 1% – to mało.
 3. Z kim handlujemy?
 4. Z Niemcami (główny partner),
 5. Z Unią Europejską – 80% naszego eksportu.
 6. Część towarów jest przywożona do Polski z Chin i Rosji, i sprzedawana do Wielkiej Brytanii i Czech

 

Praca  domowa  (s. 159)

 1. Co importujemy? ( 10 rzeczy)
 2. Co eksportujemy ? ( 10 rzeczy)
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory