Geografia 7, 08.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o zanieczyszczeniu  środowiska.

Temat: Zanieczyszczenie środowiska ( s. 164)

Proszę zapoznać się z tematem i przepisać notatkę:

 

1. Zanieczyszczenie przemysłowe

a)Przemysł ma największy udział w degradacji środowiska, zwłaszcza energetyczny, chemiczny, górniczy, hutniczy. Emituje

b)gazy i pyły

c) odpady poprodukcyjne,

d)kwaśne deszcze, smog, hałas,

e)gazy cieplarniane – ocieplenie klimatu

f) ścieki zanieczyszczają wody

g)Liczba zanieczyszczeń zmniejsza się, np. dzięki oczyszczalniom, filtrom, energii odnawialnej

 

2. Zanieczyszczenia komunalne.

a) Są wytwarzane przez mieszkańców wsi i miast (śmieci i ścieki),

b)Wysypiska śmieci,

c) Ścieki, smog

 

3.Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego.

a) Odchody zwierząt i niewłaściwe nawożenie tymi odchodami,

b)Nawozy sztuczne i pestycydy powodują eutrofizację wód.

4.Zanieczyszczenia wytwarzane przez transport – spaliny, hałas, wycieki paliwa, smog

5.Skutki zanieczyszczenia środowiska

a)zanieczyszczenie Górnego Śląska,

b) zanieczyszczenie rzek,

c)choroby, powodują  nowotwory i choroby układu oddechowego

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory