Geografia 7, 17.04.2020

 

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 5,  dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:

Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 5

A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.

 

Karta pracy

Geografia powtórzenie , klasa 7

1.Podaj trzy przyrodnicze  warunki rozwoju rolnictwa

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.  w Polsce dominują gleby……………………………………………………………………………………………………………

3.W Polsce jest najwięcej gospodarstw o wielkości………………………………………………………………

4.podaj 4 pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Użytki rolne to………………………………………………………………………………………………………………………….

Plony to……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pogłowie to…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zbiory to…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.Największą część użytków rolnych w Polsce zajmują…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.W Polsce sieje się następujące pięć zbóż…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.Zbożem najczęściej sianym w Polsce jest……………………………………………………………..

9. Podstawowym  produktem (warzywem ) żywieniowym w Polsce jest………………………………

Do roślin przemysłowych zaliczamy……………………………………………………………….

W polskich sadach uprawia się najczęściej………………………………………………………………..

Zwierzętami hodowanymi w Polsce są………………………………………………………………………

Krowy w Polsce hoduje się na ……………………………………………………………………..

Hodowany w Polsce drób to,……………………………………………………………………

Konie hoduje się ze względu na……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Owce  hoduje się ze względu na………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

10.Przemysł dzielimy an  4 sekcje……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.Podaj 2 przyczyny restrukturyzacji polskiego rolnictwa………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

12.Podaj 2 skutki restrukturyzacji polskiego rolnictwa………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.Źródła energii dzielimy na ……………………………………………………………………………………………..

 

14.Podaj 2 przykłady źródeł odnawialnych……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.Podaj 2 przykłady źródeł nieodnawialnych……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16.W Polsce istnieją porty morskie w ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory