Geografia 7, 19.05.2020 (platforma MS Teams)

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi (platforma MS Teams)

 

 1. Przyczyny powodzi:
 • Długotrwałe deszcze,
 • wiosenne roztopy,
 • zatory rzeczne.
 • podniesienie się poziomu  wody u ujścia rzeki – cofka
 1. Obszary zagrożone powodzią
 • dorzecza Odry na Śląsku,
 • dorzecza Wisły w Małopolsce
 1. Skutki powodzi
 • Zagrożenie dla ludzi i zwierząt
 • Zniszczenie domów, dróg, mostów.
 • Zwiększają zanieczyszczenie środowiska,
 • Zamulanie koryt rzecznych.
 1. Przeciwdziałanie powodziom
 • Wznoszenie wałów przeciwpowodziowych ( w miastach). W lasach i na nieużytkach nie buduje się wałów, ponieważ woda  nie wyrządzi tam szkód.
 • Budowa zbiorników sztucznych gromadzących nadmiar wody.
 • Regulowanie rzek,
 • Poldery (miejsca, gdzie woda może się swobodnie rozlewać).
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory