Geografia 7 – 21.12.2020

Temat: Rozmieszczenie ludności

Proszę zapoznać się z  tematem ze  strony 100.

 

  1. Gęstość zaludnienia – to liczba mieszkańców przypadających na 1 km kwadratowy.
  2. Gęstość zaludnienia w Polsce to 123 osoby na 1 km kw.
  3. Najbardziej zaludnione jest województwo śląskie, najmniej podlaskie
  4. Czynniki wpływające na gęstość zaludnienia:
  • przyrodnicze: (góry, jeziora, bagna, żyzne gleby , np. Wielkopolska, surowce mineralne (Śląsk).
  • Czynniki społeczno-ekonomiczne, ludzie chętnie osiedlają się w dużych miastach
  • Czynniki historyczne – po wojnie wysiedlono powiat bieszczadzki.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory