Geografia 7, 29.05.2020 – platforma MS Teams

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po roku 1989 r. na strukturę zatrudnienia- platforma MS Teams 

 

Proszę zapoznać się z tematem ze str. 184 i przepisać notatkę.

  1. Gospodarka w czasach komunizmu
  • Po II wojnie istniała w Polsce gospodarka centralnie sterowana.
  • Wszystkie zakłady należały do państwa.
  • Rozwijane były tradycyjne działy przemysłu, przemysł włókienniczy, górnictwo, huty.
  1. W roku 1989 r. zaczęła funkcjonować gospodarka rynkowa. Konieczne było przekształcenie przemysłu – restrukturyzacja.

3.Konurbacja katowicka (kilka miast)

Kiedyś były  ta  kopalnie, huty i elektrownie. Dziś większość  kopalń  i  hut  zlikwidowano i są tam centra handlowa i kulturalne.

4. Aglomeracja łódzka

Łódź była centrum przemysłu włókienniczego i odzieżowego. Po 1989 r. większość  zakładów zamknięto. Powstało w ich miejsce wiele małych firm odzieżowych.

5. Zmiany struktury zatrudnienia

  • W Polsce coraz więcej ludzi pracuje w usługach.
  • .Zmniejsza się liczba zatrudnionych w rolnictwie.
  • Przemysł nadal jest ważny, ale to przemysł nowoczesny, np. AGD
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory