Geografia 8, 04.05.2020

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata

 

Proszę zapoznać się tematem (s. 140) , a następnie przepisać notatkę do zeszytu

 1. Stany Zjednoczone Ameryki
 2. stolica – Waszyngton
 3. waluta – dolar amerykański
 4. PKB – na osobą to 59 tysięcy dolarów
 5. Największa gospodarka na świecie
 6. USA – to największa gospodarka.
 7. PKB – to 25% produktu światowego brutto .
 8. Największy importer i drugi eksporter.
 9. Przemysł USA jest bardzo nowoczesny
 10. Rozwinął się w XIX wieku na północy.
 11. Firmy amerykańskie produkują na terenie USA, ale też w innych państwach świata, np. w Polsce.
 12. Bogata baza surowcowa, węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, srebro, złoto
 13. Dolina Krzemowa znajduje się na zachodnim wybrzeżu
 14. W USA rozwija się przemysł zaawansowanej technologii, (high-tech) czyli przemysł  elektroniczny, lotniczy i kosmiczny, biotechnologia
 15. Krzem jest potrzebny do produkcji procesorów komputerowych.
 16. Przemysł high-tech powstaje blisko uniwersytetów i centrów badawczych.
 17. Usługi odgrywają ważną rolę w gospodarce USA: np.
 • usługi telekomunikacyjne, naukowo-badawcze, finansowe
 • transport – rozwinięta sieć autostrad, linii kolejowych i rurociągów, lotnisk, w przewozie materiałów ważny jest transport morski.
 1. Rolnictwo. USA to największy producent i konsument żywności.
 2. Żyzne gleby, sprzyjający klimat, farmy
 3. Zróżnicowanie przestrzenne upraw, na północy kukurydza i soja, środek pszenica i pastwiska, południe to bawełna, trzcina cukrowa
 4. Marnotrawienie żywności – problem otyłości w USA.

Praca domowa

Na podstnie rozdziału  ”Dolina krzemowa – nowoczesny przemysł” ( s. 142)  – napisz w zeszycie, jakie firmy high-tech mają swoje siedziby w Dolinie Krzemowej

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory