Geografia 8, 11.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 3,  dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:

Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 3

A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.

 

Geografia  8 powtórzenia – Ameryka

Amerykę cechuje układ………………………………… formy rzeźby terenu. W Ameryce Północnej  największe góry to……………………………….., a szczyt to…………………….. i mierzy………………..

W Ameryce Południowej największe góry to………………………………, a szczyt to………………………. , który mierzy………………………  Ameryki na Południową i Północną dzieli kanał ……………………………………

Ameryka leży w zasięgu ……………………. stref klimatycznych, czyli…………………………,  ……………………………………

…………………………………………. , …………………………………………………., ……………………………………..

Największa rzeka  w Ameryce Północnej to………………………………  z ……………………….. a w Ameryce Południowej to ………………………….. Trzy Wielkie Jeziora to………………………………. …………………………….. i …………………….

Największy wodospad między Kanadą a USA to……………………………………….. W środkowej części Ameryki Północnej znajdują się (jeśli chodzi o ukształtowanie powierzchni) ………………………………………………………………..

Tornado to………………………………………………………………………………….

I powstaje, gdy………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aleja Tornad to………………………………………………………………………………………………

Wielkość tornad mierzy się w …………………….. stopniowej skali……………………………..

Cyklon to……………………………………………………………………………………………. Cyklony  w Ameryce zwane są………………………………………… Powstaje gdy …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oko cyklonu to……………………………………………………………………………..  Wielkość cyklonu mierzy się w …………………. stopniowej skali.

Podaj 3 skutki  cyklonów tropikalnych…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W Amazonii dominują lasy  ………………………………………………………………..Klimat Amazonii to……………………………………………………………………………………………………………Średnia roczna  wartość temperatury to………………………………… a opady  wynoszą   ok……………………….  milimetrów rocznie

Lasy Amazonii zwane są zielonymi …………………………………………….. Ziemi. W lesie deszczowym występują następujące pietra roślinności: …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………

Powierzchnia lasów Amazonii się zmniejsza,  ponieważ:……………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Podaj 3 zwierzęta zamieszkujące Amazonię…………………………., ……………………………. i………………………..

Potomek Murzyna i białego to……………………………………………………….. Metysi to. Potomkowie ………………………………………….. – ……………………………………

Zambosi to potomkowie…………………………………. i ……………… Rdzenna ludność Ameryk to……………………..

Rezerwaty to…………………………………………………………………………………………………….

Murzyni znaleźli się w Ameryce, ponieważ…………………………………………………………………….

Podaj 3 przyczyny zanikania kultur pierwotnych w Ameryce………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Obszary najgęściej zamieszkiwane w Amerykach to…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Obszary najsłabiej zaludnione w Amerykach  to ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wskaźnik urbanizacji w Amerykach wynosi………………………………….

Megalopolis to……………………………………………………………………………………………………

Podaj 2 przykłady megalopolis……………………………………………………………………………………………

Megamiasta to………………………………………………………………………………………………………..

Slumsy to………………………………………………………………………………………….. Slumsy w Brazylii nazywają się………………………

5  największych miasta w Amerykach to…………………………………………………………………………….

Dopisz stolicę do państwa:  USA……………………………… Kanada………………………

Meksyk……………………………….. Brazylia…………………………………………… Argentyna……………………………Kuba……………………………….  Peru ………………….

W Kandzie dominuje klimat …………………….. i ……………………………………………………………….. Ciepłe prądy opływają Kanadę od ………………………………………, a zimne  od………………………………………………….

W Kanadzie i USA  dominują duże gospodarstwa rolne zwane………………………………………………. o średniej powierzchni…………………………………  Północ Kandy zamieszkują…………………………………. i …………………………

3 surowce mineralne kanadyjskie …………………………………………………………………………………….

Stany Zjednoczone są …………………………………………….. gospodarką świata.  PKB Stanów Zjednoczonych to………………….. produktu światowego brutto.

Bogactwa naturalne USA to (podaj 5)…………………………………………………………

Przemysł high-tech…………………………………………………………………………………………………………

Dolina Krzemowa to………………………………………………………………………………………………

  1. Czynniki wypływające na rozwój Dolny Krzemowej……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W Dolinie Krzemowej swe siedziby mają  (podaj 3 firmy)………………………………, ……………….. i ……………………………

Jeśli chodzi o usługi w USA największą rolę odgrywają usługi……………………………………………………., …………………  ,………………………………………………….. i ………………………………………

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory