Geografia 8, 20.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji   będziemy  rozmawiać n a temat urbanizacji w Ameryce..

 

Temat: Urbanizacja  Ameryce

 

Bardzo proszę zapoznać się z tematem ze str. 126 ,a następnie przepisać notatkę:

 

 1. Urbanizacja to rozwój miast. Wskaźnik urbanizacji w Amerykach jest wysoki – 90%.
 2. Rozmieszczenie ludności w Ameryce jest nierównomierne i zależy od:
 3. warunków przyrodniczych,
 4. poziomu rozwoju gospodarki kraju,
 5. historii osiedlania.
 6. Obszary najbardziej zaludnione to wybrzeża kontynentu, szczególnie wschodnie oraz okolice Wielkich Jezior
 7. Obszary najmniej zaludnione to Grenlandia, Alaska, Północna Kanada, Patagonia, Nizina Amazonki, góry
 8. Największe miasta mają ponad 10 milionów to m.in.:   Meksyk, Nowy Jork, Los Angeles, San Paulo.
 9. Aglomeracja – zespół miejski, który tworzy jedno miasto i otaczające je mniejsze miejscowości
 10. Megamiasto (miasto – gigant) miasto o bardzo dużej  powierzchni  i liczbie mieszkańców.
 11. Megalopolis – urbanizowane obszary powstałe z połączenia się stref podmiejskich kilku miast.
 12. Slumsy – region miasta zamieszkiwany przez biedą ludność (dzielnica nędzy).

 

 

 

Dla chętnych:

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzhnKGBg76s

Zadanie domowe

 

 1.  Podaj trzy przykłady magalopolis znajdujących się w Ameryce Północnej lub Południowej. Podaj z połączenia jakich miast powstały i w której Ameryce się znajdują.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Co to są fawele?

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory