Geografia, Klasa 7, 27.03.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości  na temat produkcji  roślinnej i zwierzęcej w Polsce.

Temat – Produkcja roślinna i zwierzęca

 

W poprzednich wiadomościach przesłałam Wam notatkę i pytania dotyczące tematów: „Produkcja roślinna”, „Produkcja  zwierzęca”.  Mam nadzieję, że ją uzupełniliście.  Jeśli nie, to proszę  to zrobić.

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się:

  • charakteryzować chów bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce;
  • podać przykłady innych zwierząt hodowlanych i korzyści wynikających z ich chowu;
  • jaka jest struktura użytkowania ziemi w Polsce;
  • jakie są przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa;
  • na podstawie map tematycznych i danych statystycznych omawiać rozmieszczenie ważniejszych upraw w Polsce (pszenicy, żyta, ziemniaków, buraków cukrowych).

.

 

Zapoznajcie się z tematem. Zapraszam Was do e podręcznika  na strony:

https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DEQyr4aW3

Na zakończenie proszę wykonać online zadania  1 – 7.

https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-upraw-na-terenie-polski/DtSQtj4HO

 

Za zakończenie proszę wykonać online zadania  1 – 6.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory