Geografia. klasa 7. 31.03.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji:
• poznacie główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce;
• dowiecie się, jakie są przyczyny zmian w przemyśle Polski.

Temat: Zmiany w przemyśle (s.137).
Przeanalizuj tabelę ze strony 137, a następnie przepisz do zeszytu:
1. Działy przemysłu
• górnictwo i wydobywanie,
• przetwórstwo przemysłowe (art. spożywcze, chemikalia itp),
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę,
• dostarczanie wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
Teraz posłuchajcie nagrania
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN
i przepiszcie notatkę:
2. Po wojnie do lat 80 rozwijał się w Polsce przemysł ciężki, górnictwo, hutnictwo, energetyka. Zaniedbywano produkcję przedmiotów codziennego użytku, np. ubrań, sprzęt. Zakłady były państwowe.
3. Restrukturyzacja – to zmiany w przemyśle w celu naprawy sytuacji.
– pierwsze zmiany po 1989 r. – po upadku komunizmu – prywatyzacja zakładów
– 2004 r – dostosowanie przemysłu do Unii Europejskiej.
4.Produkcja przemysłowa w Polsce dziś:
• sprzęt AGD,
• produkcja samochodów i autobusów,
• przemysł elektroniczny i optyczny.
Zadanie pisemne :
Na podstawie podręcznika (136 – 137 s.) podaj, gdzie produkuje się w Polsce pojazdy lub sprzęt elektroniczny.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory