Geografia7, 12.05.2020

 

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalicie sobie wiadomości poznane w dziale 5.6,  dlatego proszę, o przepisanie do zeszytu tematu:

Temat – Powtórzenie wiadomości z działu 5, 6

A następnie zapraszam do pracy z kartą pracy.

 

 

Podaj rodzaje usług

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podaj 5 rodzajów transportu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Transport wodny dzieli się na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaletą transportu  samochodowego jest …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Transport przesyłowy jest dokonywany za pomocą……………………………………….. i………………………………………………………..

Turystykę ze względu na cel dzieli się na …………………..,    …………………………………………….,

………………………………,  …………………………………………… i  …………………………………………..

Podaj  3 walory turystyczne  przyrodnicze Polski………………………………………………., ……………………………………                            ……………………………………..

Podaj  3 walory turystyczne   kulturowymi Polski………………………………………………., …………………………………………………………………………………………………………………………                         ……………………………………..

Na polskiej liście UNESCO  znajduje się …………………….. obiektów.

Podaj 3 z nich…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Import………………………………………………………………………………………………………………..

Eksport…………………………………………………………………………………………………………………….

Saldo bilansu handlu zagranicznego……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Towary importowane przez Polskę to (5 przykładów)……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Towary eksportowane przez Polskę to (5 przykładów)…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naszym największym partnerem handlowym jest państwo…………………………………………..

 

W Polsce regionem najbardziej zanieczyszczonym jest………………………………………………………..

Przyczyną kwaśnych deszczy jest…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpady komunalne to przede wszystkim…………………………. i…………………………………………

Przyczyną efektu cieplarnianego jest………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zanieczyszczenia w Polsce  pochodzą  z przemysłu, ………………………………….., ………………………………………….. i  ……………………………………………..

 

Zanieczyszczenia przemysłowe to………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zanieczyszczenia rolnicze to………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Smog to…………………………………………………………………………………………………………..

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory