Historia, 15.06.2020 (Platforma MS TEAMS)

 

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej  lekcji dowiecie się:

 1. kto i kiedy utworzył Księstwo Warszawskie ,
 2. jaki był ustrój Księstwa Warszawskiego
 3. jak Polacy zasłużyli się w wojnach prowadzonych przez Napoleona.

 

Temat:  Księstwo Warszawskie  (Platforma MS TEAMS)

Proszę zapoznać się tematem  ze str. 207  i przepisać notatkę do zeszytu.

 1. Utworzenie Księstwa Warszawskiego 1807 Napoleon po pokonaniu Prus, podpisał pokój z Prusami i Rosją w Tylży w 1807 r. Na jego mocy  utworzył Księstwo Warszawskie z ziem zaboru pruskiego .
 2. Ustrój Księstwa Warszawskiego – było monarchią połączoną unią personalną z Saksonią.
 • W1807 r. Napoleon nadal księstwu konstytucję – wprowadził trójpodział władzy,
 • obowiązywał Kodeks Napoleona – wszyscy ludzie byli równi, likwidowała poddaństwo.
 • miało armię – na czele stanął książę Józef Poniatowski (bratanek króla).
 1. 1809 r. powiększono Księstwo Warszawskie o ziemie zaboru austriackiego – Małopolskę. Gdy w 1809 r. doszło do kolejnej wojny między Austrią a Francją , Austriacy zaatakowali Księstwo Warszawskie.  Polacy pokonali Austriaków. Na mocy traktatu otrzymaliśmy Małopolskę.
 2. Polacy wspierali Napoleona w wyprawie na Rosję, dali 100 tysięczna armię , brali udział we wszystkich ważnych bitwach. Liczyli na odbudowę Polski.
 3. Upadek Napoleona i Księstwa Warszawskiego (1815 r.) . Z wyprawy na Rosję wróciło niewielu Polaków, książę Józef Poniatowski zginął w bitwie pod Lipskiem, a w 1815 r. zlikwidowano Księstwo Warszawskie.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory