Historia 4, 04.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się kim był Józef Piłsudski.

 

Temat:  Józef Piłsudski i niepodległa Polska s. 112

Proszę zapoznać się z tematem i przepisać notatkę:

 

  1. Józef Piłsudski urodził się w  zaborze rosyjskim   w XIX w.
  2. W roku 1914 r. wybuchła I wojna światowa i nasi zaborcy zaczęli z sobą walczyć. Prusy i Austria przeciwko Rosji, Francji i Anglii.
  3. Józef Piłsudski tworzył Legiony Polskie, które walczyły po stronie Austrii przeciwko Rosji.
  4. I wojna światowa zakończyła się porażką Niemiec i Austrii w 1918 r.
  5. 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach odzyskała niepodległość, a Piłsudski został naczelnikiem państwa.

Praca domowa

Przepisz ze strony 113 przyczyny i skutki odzyskania przez Polskę niepodległości  ( wykres)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory