Historia 4. 06.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji  poznacie wybitną Polkę,  kobietę naukowca,  uhonorowana dwukrotnie najważniejszą nagrodą  w dziedzinie chemii i fizyki – nagrodą Nobla – Marię Skłodowską – Curie.

Temat: Maria Skłodowska Curie  – polska noblistka (s.  104)

Na początek zachęcam do obejrzenia filmu

https://www.youtube.com/watch?v=gUjXNJnNKN0

a następnie  przeczytajcie temat ze strony 104,  przepiszcie notatkę i odpowiedzcie na pytania.

Notatka

  1. Maria Skłodowska-Curie to Polka. Odkryła dwa promieniotwórcze pierwiastki – polon i rad.
  2. Za swoje odkrycie dokonała dwie Nagrody Nobla.

 

Przeczytaj tekst ze strony 104- 105 i odpowiedz na pytania.

  1. Dlaczego Maria Skłodowska opuściła Polskę i wyjechała do Francji?
  2. Określ, na przełomie których wieków żyła M. Skłodowska- Curie?

*Dla  chętnych

Wypisz do zeszytu polskich noblistów ze s. 106.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory