Historia 5, 01.06. 2020 – MS Teams


Drodzy Uczniowie, na początek składam Wam serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka, spełnienia marzeń i uśmiechu na twarzy. Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie przywilejom i monarchii stanowej.


Temat: Monarchia stanowa w Polsce – MS Teams
Proszę zapoznać się z tematem s. 222 oraz przepisać notatkę

1. Monarchia patrymonialna – była za czasów pierwszych Piastów, całe państwo i ziemia należały doi władcy.
2. Stany w Polsce wykształciły się na przełomie XIII i XIV w. Były ich cztery:
• duchowieństwo,
• rycerstwo (szlachta),
• mieszczaństwo,
• chłopstwo.
3. Przywileje są to specjalne prawa dla szlachty, zwalniały np. z płacenie podatku, z budowy zamków.
4. Monarchia stanowa system rządów, w którym król rządzi wspólnie ze stanami (szlachtą).
5. Szlachta powstała z rycerstwa. Wojny stały się coraz mniej opłacalne, więc rycerze zaczęli zajmować się ziemią.
6. Przywilej koszycki – 1374 to pierwszy przywilej, wydał go Ludwik Węgierski, aby Jadwiga mogła zostać królem. Król zmniejszył podatki.
7. Konstytucja Nihil novi – 1505 r.- ostatni przywilej. Odtąd król nie mógł wydać żadnego prawa bez zgody szlachty.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory