Historia 5, 11.05.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
a) Czym było rozbicie dzielnicowe,
b) Kto i w jakim celu sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki,
c) Jakie były skutki rozbicia dzielnicowego.


Temat: Rozbicie dzielnicowe (s. 192)

Proszę zapoznać się z tematem ze str. 192 i przepisać notatkę do zeszytu.

1. Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice w 1138 r. na 4 synów i żonę:
a) Władysław Wygnaniec – Śląsk – senior – najstarszy
b) Kazimierz Sprawiedliwy – po matce Ziemia Łęczycka – najmłodszy
2. Złamanie zasady senioratu. W wyniku walk o władzę, Władysław został wygnany, a władzę zwierzchnią nad krajem przejął najmłodszy syn – Kazimierz Sprawiedliwy.
3. 1227 zjazd w Gąsawie – dalsze rozdrobnienie kraju. Na zjeździe w Gąsawie zabito władcę z Krakowa – księcia Leszka Białego, co doprowadziło do jeszcze większego rozbicia.
4. 1226 r. Konrad Mazowiecki sprowadza do Polski zakon krzyżacki, aby bronił Mazowsza przed Prusami. Krzyżacy podbili Prusów i na ich ziemiach utworzyli potężne państwo ze stolica w Malborku.
5. Najazd Mongołów (Tatarów) na Polskę –w bitwie pod Legnicą w 1241 r. zginął książę Henryk Pobożny.
6. Rozwój kraju:
• zakładanie wsi – czyli kolonizacja,
• wprowadzenie trójpolówki (zasad uprawy ziemi),
• zakładanie czyli lokacja miast,
• działalność zakonów (zakładanie szkół, szpitali,
• chrystianizacja Polski.

Dla chętnych

https://www.youtube.com/watch?v=P-Yr06xWvlw
https://www.youtube.com/watch?v=6GOc7BHTEaQ

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory