Historia 5.18,05.2020 (Platforma MS Teams)

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
• którzy książęta podejmowali próby zjednoczenia Polski,
• z kim Władysław Łokietek rywalizował o koronę Polski,
• jakie polskie ziemie zjednoczył Władysław Łokietek.

Temat – Zjednoczenie Polski (Platforma MS Teams)
Proszę zapoznać się z tematem ze strony 198 i przepisać notatkę
1. Przyczyny podjęcia prób zjednoczenia Polski:
• najazdy Prusów, Litwinów, Tatarów,
• dążenie Kościoła do zjednoczenia,
• utrudnienia w handlu między dzielnicami,
2. Przemysł II – książę Wielkopolski podjął próby zjednoczenia Polski, koronował się w 1295 r. w Gnieźnie na króla Polski, wkrótce zginął.
3. Wacław II – książę Czeski opanował większość dzielnic i koronował się na króla Polski w 1300, 5 lat później zmarł, a jego syn Wacław III został zamordowany.
4. Opanowanie Małopolski, Kujaw, (Pomorza Gdańskiego na krótko), Ziemi Łęczyckiej oraz Wielkopolski przez Władysława Łokietka, księcia kujawskiego.
5. 1320 r. koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w Krakowie – symboliczny koniec rozbicia dzielnicowego.
6. Konflikt Krzyżakami. Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie, później zaatakowali Polskę wspólnie z Czechami i zabrali Polsce Kujawy.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory