Historia 5, 23.04.2020


Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
• w jaki sposób Bolesław Krzywousty przejął władzę w Polsce,
• o jakie terytoria Krzywousty powiększył obszar Polski,
• jakie postanowienia zawierał testament Bolesława Krzywoustego

Temat : Rządy Bolesława Krzywoustego (179 s.)

Proszę zapoznać się z tematem i przepisać notatkę:
1. Po wygnaniu Bolesława Śmiałego władcą Polski został jego brat Władysław Herman. Podzielił on swoje państwo na dwóch synów: Bolesława i Zbigniewa.
2. Walka między Bolesławem a Zbigniewem o władzę po śmierci Władysława.
Zbigniew prosi o pomoc Niemcy. Dochodzi do wojny polsko –niemieckiej. Polacy bronią Głogów w 1109 r. Niemcy się wycofują.
3. Oślepienie Zbigniewa przez Bolesława.
4. Podbicie i przyłączenie Pomorza do Polski przez Bolesława.
5. Statut (testament) Bolesława – 1138 r. Statut dzielił Polskę na dzielnicę między synów Bolesława.
a) Zasada senioratu mówiła, że najstarszy z rodu czyli senior sprawuje władzę nad braćmi i dzielnicą senioralną.

https://www.youtube.com/watch?v=e_L-B4fd8k4
Zadanie 5 online

Praca domowa – pisemnie
Na podstawie mapy ze strony 194 lub Wikipedii napisz na ilu synów Bolesław Krzywousty podzielił Polskę i jaki ziemie otrzymał każdy z synów.

Np. Władysław Wygnaniec – dzielnicę senioralną i Śląsk

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory