Historia 5, 25.05.2020 (platforma MS Teams)

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie okoliczności zawarcia unii Polski i Litwy oraz historię wielkiej wojny z zakonem.

Temat: Unia polsko-litewska (platforma MS Teams)
Proszę zapoznać się tematem ze str. 208 i przepisać notatkę do zeszytu.
1. W 1370 r. zmarł Kazimierz Wielki, nie miał syna, więc władzę przejął po nim syn siostry, król Węgier – Ludwik Andegaweński
2. Po śmierci Ludwika- władzę przejęła jego córka Jadwiga. (Koronacja 1384 r.)
3. 1385 r. Polska i Litwa podpisała unię w Krewie – mężem Jadwigi miał zostać książę litewski Jagiełło, a Polskę i Litwę miała połączyć unia personalna . Jagiełło i Litwa mieli przyjąć chrzest.
Przyczyny unii z Litwą: Polska i Litwa miały wspólnego wroga Krzyżaków.
4. 1409 r. Wielka wojna z zakonem
W 1409 r. doszło do wojny Polski i Litwy z Krzyżakami.
Główna bitwa rozegrała się pod Grunwaldem 15 lipca 1410. Krzyżacy przegrali a mistrz Ulrich von Jungingen zginął. Polacy nie zdobyli jednak Malborka – stolicy zakonu.
5.1411. – pokój Toruniu z Krzyżakami . Litwa odzyskała Żmudź, a Polacy ziemię dobrzyńską, bez Pomorza Gdańskiego
6. Unia w Horodle – potwierdzono unię z Litwą i rządy dynastii Jagiellonów na tronie Polski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory