Historia 5, 27.04.2020

Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
• jakie grupy ludności zamieszkiwały państwo pierwszych Piastów,
• na czym polegały obowiązki poddanych wobec władcy,
• jakie były główne zajęcia mieszkańców Polski.

Lekcja
Temat – Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Zapoznajcie się z tematem ze strony 182, a następnie obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=pDH-1FSKGcY
Teraz proszę przepisać notatkę:
1. W czasach Piastów Polskę zamieszkiwało ok. 1 miliona mieszkańców (dziś 38 milionów).
2. Ludzie żyli głównie z uprawy roli i hodowli zwierząt.
3. W czasach Piastów władca był właścicielem państwa.
4. Poddani musieli płacić władcy daniny i świadczyć posługi (czyli wykonywać prace na rzecz dworu).
5. W grodach mieszkał władca i wojowie.
6. Osady służebne – to osady, które wykonywały specjalne prace na rzecz władcy i wojów, np. piekły chleb .
7. Drużyna wojów – broniła państwa.


Film dla chętnych
https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI


Zadanie do wykonania:
Na podstawie podręcznika –
a) Napisz, kto zamieszkiwał podgrodzie (grafiki ze strony 184 – 185)
b) Podaj 3 największe polskie grody w czasach Piastów (grafiki ze strony 184 – 185)
c) Jakie rośliny uprawiano w czasach Piastów (s. 183)
d) Wyjaśnij, na czym polegała metoda żarowa uprawy ziemi (s. 183)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory